Kuopion Neulamäessä sijaitsevan pääpelastusaseman rakennustyöt on juuri saatu päätökseen, ja kiinteistö luovutettu omistaja Nordisk Rentigille ja edelleen vuokralaisena tiloissa aloittavalle Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Laajuudeltaan noin 4700 neliömetrin kiinteistö toteutettiin rakennuttaja WasaGroup Oy:n kvr-hankkeena. Tilojen suunnittelusta vastasi WasaGroup-konserniin kuuluva suunnittelutoimisto WasaPlan Oy ja kohteen pääurakoinnista Valicon Oy.

Finteco LVIS Oy vastasi kokonaisuudessaan hankkeen talotekniikka urakasta suunnitteluineen. Fintecon yhteistyökumppanina suunnittelussa toimi Sweco Finland.

– Hankkeen puitteissa tehty yhteistyö Finteco LVIS Oy:n kanssa on ollut sujuvaa, avointa ja suoraselkäistä. Voin avoimesti todeta, että Finteco on yhteistyöhaluinen ja joustava kumppani, jota erityisesti rakennuttajan työssäni arvostan. Kun kaikki talotekniikan urakat saa kilpailukykyiseen hintaan saman katon alta, helpottaa tämä paljon rakennuttajan työtä myös talotekniikkatöiden yhteensovittamisen osalta, kertoo rakennuttajapäällikkö Petri Turtiainen WasaGroupilta.

Myös Fintecolla lopputulokseen ja hyvin sujuneeseen yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä.

– Hanke oli laaja ja tekniikan osalta vaativa toteutus, sillä kohteeseen tuli erikoisjärjestelmiä sekä sähkön että LVIJ:n osalta. Hanke oli Fintecon historian tähän saakka merkittävin urakka, ja kokonaisvastuu talotekniikasta oli meille iso mahdollisuus. Onnistuimme hyvin – aikataulut pitivät ja yhteistyö sujui mallikkaasti osapuolten kesken. Haluan kiittää hankkeeseen osallistuneita työntekijöitä, alihankkijoita, pääurakoitsijaa, tilaajaa ja loppukäyttäjää sekä suunnittelukumppaniamme Swecoa erinomaisesta suunnittelutyöstä, kiittelee Fintecon toimitusjohtaja Jani Lankinen.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja, yrittäjä
Jani Lankinen
040 097 2053
jani.lankinen@finteco.fi