Lippumäen kalliosuoja remontoitiin kaksivaiheisessa hankkeessa. Rakennustyöt aloitettiin alkuvuonna 2020 ja kokonaisuudessaan uusitut tilat otettiin käyttöön viime kesänä. Kuopion Finteco LVIS Oy vastasi hankkeessa sähkö- ja LVI-urakoista.

Lippumäen kalliosuojan yhteistoimintahanke toteutettiin kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäiseksi jäähallin tilat muutettiin sisäliikuntatiloiksi. Tilalle rakennettiin futsal- ja salibandykenttä sekä uudelleen sijoitettu kuntosali. Seuraavassa vaiheessa saneerattiin uimahalli.

Muutostöiden päätoteuttajan ja palveluntuottajan, Rakennusliike Konttisen toimitusjohtaja Janne Pääkkönen kertoo, että kohde oli mielenkiintoinen ja samalla toteutuksen kannalta haastava.

– Kun töitä tehdään kallion sisällä, se vaikuttaa moneen asiaan, eikä ratkaisuja pystytä välttämättä toteuttamaan samalla tavalla ja yhtä helposti kuin niin sanotusti normaaleissa rakennuskohteissa. Tällaisissa hankkeissa on valtavasti muuttuvia tekijöitä, joita pitää käydä läpi niin urakoitsijoiden kuin tilaajan kanssa, hän luonnehtii.

Iso hanke vaatii jouhevaa yhteistyötä

Kun muutoksia tulee koko ajan, on tärkeää, että yhteistyö eri toimijoiden kesken sujuu jouhevasti.

– Olemme tehneet ja parhaillaankin teemme Fintecon kanssa yhteistyötä eri projekteissa, joten yhteistyömme sujuu hyvin. Finteco on paikallinen toimija, ja toimintatavoiltaan samankaltainen kuin mekin. Komentoketju on molemmilla yrityksillä matala ja näin muuttuviin tilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Finteco saa Pääkköseltä kiitosta myös kokonaisvaltaisesta palvelustaan. Sekä LVI- että sähköurakat saadaan samasta paikasta.

– Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vastasimme sähköurakoinnista ja toisessa, uimahallin saneerausvaiheessa sekä sähkö- että LVI-urakoinnista, Fintecon toimitusjohtaja Jani Lankinen kertoo.

Oman lisähaasteensa Lippumäen hankkeelle toi haastava korona-aika. Siitäkin huolimatta kalliosuojan muutostyöt onnistuivat hyvin ja aikataulussa.

– Tämä on hyvä esimerkki onnistuneesta hankkeesta, jossa eri toimijoiden ammattitaito pystyttiin hyödyntämään ja työt viemään läpi laadullisesti sekä taloudellisesti kestävästä näkökulmasta. Tässä Fintecon osaaminen oli keskeisessä roolissa. On hienoa, että Kuopiossa on satsattu tällaisiin julkisiin tiloihin ja kaupunkilaisille tarjotaan korkeatasoisia palveluja uusituissa tiloissa, Pääkkönen lisää.