Fintecon tärkeimpiä vahvuuksia on avoin kommunikaatio sekä asiakkaan kanssa että talon sisällä, toteavat Olli Lamminaho ja Tommi Taskinen.

Teollisuuden tuotantolaitos tarvitsee sen taloteknisiä tarpeita ymmärtävän kumppanin.

Talotekniikan pitkän linjan kuopiolainen ammattilainen Finteco on teollisuusyritysten kokonaisvaltainen kumppani. Olipa kyseessä laitevian korjaaminen tai vuosihuolto, tärkeintä on, että tuotantopysähdykset jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Koska Fintecon talotekninen osaaminen on hyvin laaja, se pystyy palvelemaan moninaista asiakaskuntaa, kertovat Olli Lamminaho ja Tommi Taskinen.

Vahvuutemme on, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kaiken, mitä teollisuuden ja talotekniikan kunnossapitoon kuuluu. Yhden puhelinnumeron takaa saa kaikki tuotantolaitoksen tarvitsemat palvelut.

Teollisuuden asiakkaita Fintecolla on monenlaisia metalliteollisuudesta elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuotantoon. Monet ovat sopimusasiakkaita, joiden koko tuotantolaitteiston ylläpidosta Finteco vastaa. Jatkuvalla huoltosopimuksella säännöllisesti huoltoa vaativat laitteet pysyvät varmasti toiminnassa ja työt käynnissä.

– Pystymme omalla henkilöstöllä toteuttamaan laajojakin huoltoja ja korjauksia. Samasta talosta löytyvät sähkö-, putki ja IV osaajat sekä kunnossapidon asentajat, minkä ansiosta voimme reagoida tarpeen vaatiessa nopeasti akuutteihinkin ongelmiin. Tuotanto ei keskeydy missään vaiheessa, Lamminaho ja Taskinen sanovat.

Fintecon palvelu perustuu joustaviin toimintatapoihin. Sovittaessa Finteco vastaa koko tuotannon koneiden sekä kiinteistön talotekniikan kunnossapidosta. Esimerkiksi osassa sopimushuoltokohteissa työskentelevät omat vuoroasentajansa kahdessa vuorossa. Kolmas vuoro päivystää, ja näin huolto pelaa ympäri vuorokauden.

Taatusti hyödyllinen kumppani

Kun on kyse tuotantolaitteista tai talotekniikasta, Finteco on luotettava toimija ammattitaitonsa, suunnitteluosaamisensa, kokeneen henkilökuntansa sekä avoimuutensa ansiosta. Mukautumiskykyisellä kumppanilla on iso rooli kehityskohteiden esiin nostamisessa ja niihin ratkaisujen löytämisessä, toteavat Olli Lamminaho ja Tommi Taskinen. Tekninen näkemys on tarpeen erityisesti silloin, kun olemassa olevaa laitteistoa kehitetään tai hankitaan uusia laitteita.

– Asiakkaalle on suuri hyöty, kun kaverina on ulkopuolinen toimija, joka ammattitaitonsa turvin tarkastelee kokonaisuutta. Silloin päätösten tekemisen tueksi on todellista tietoa siitä, miten toimintaa voi tehostaa.

Taajuusmuuttaja on tuttu laite Fintecon talotekniikan ammattimiehille.