Fintecolle on myönnetty sähkö- ja LVI-urakoinnin kattava Talotekniikkasertifikaatti henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n toteuttamalla auditoinnilla. Sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä osoittaa laadukkaan ja varmennetun toiminnan työn tilaajille.

Osana sertifiointia Fintecolle on laadittu toiminnanohjauskäsikirja, joka toimii toimintatapoja selkeyttävänä ohjauskanavana sekä työkaluna toiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä. Asiakkaille ja kumppaneille tämä on osoitus ammattimaisuudesta sekä määräysten noudattamisesta.

Talotekniikkasertifikaatin edellytyksenä on sille asetettuihin vaatimuksiin vastaaminen:

  • Yrityksellä on eri toimialojen vaatimat vastuuhenkilöt
  • Ilmoitukset tarvittaviin viranomaisrekistereihin tehdään asianmukaisesti, ja yhteiskuntavastuiden hoitaminen on kunnossa
  • Yrityksellä on vähintään viisi referenssiä sertifioitavalta toimialalta ja turvaurakoinnista vähintään kolme referenssiä
  • Toiminnalla on vastuuvakuutus (vähintään 500 000 €/vakuutustapahtuma)
  • Yrityksellä on vaatimukset täyttävä toiminnanohjauskäsikirja

– Käytännössä toteuttamamme työt osoittavat osaamisemme, mutta erityisesti uusille kumppaneille sertifikaatin vaatiman toiminnanohjauskäsikirjan kirjallisesti kuvatuilla toimintatavoilla on iso merkitys – se tuo meille kilpailuetua, toteaa Fintecon toimitusjohtaja ja yrittäjä Jani Lankinen.

Lisätiedot

Jani Lankinen
toimitusjohtaja, yrittäjä
040 097 2053
jani.lankinen@finteco.fi